Czy jesteś mistrzem języka polskiego?

Imperatyw to inaczej:

Nakaz

Wyrzut

Warunek

Nagana