Czy dasz radę zebrać komplet punktów w tym quizie?

Wellington

Cambridge

Westminster

Manchester