Czy dasz radę zebrać komplet punktów w tym quizie?

Manchester

Wellington

Cambridge

Westminster