Układ Słoneczny - tylko 1 na 20 osób zdobywa w tym quizie komplet punktów!

Układ Słoneczny składa się ze Słońca i (po tym jak Pluton stracił status planety) powiązanych z nim grawitacyjnie _____ planet.

6

8

7

9