Kobiety w literaturze - przyporządkujesz je do odpowiedniej książki?

Wichrowe Wzgórza

Przeminęło z wiatrem

Nieznośna lekkość bytu

Sto lat samotności