Czy znasz ciekawostki z okresu rewolucji francuskiej?

Podaj nazwę pieśni rewolucyjnej, która była nieoficjalnym hymnem Francji:

Karmaniola

Marsylianka

Ah! Ça ira

Marionette