Czy znasz ciekawostki z okresu rewolucji francuskiej?

Podaj nazwę pieśni rewolucyjnej, która była nieoficjalnym hymnem Francji:

Ah! Ça ira

Marsylianka

Karmaniola

Marionette