Czy zdobędziesz tytuł omnibusa?

1 / 16

WYNALAZKI

Kto jest uznawany za wynalazcę maszyny parowej? Osoba ta w 1763 roku udoskonaliła atmosferyczny silnik parowy zbudowany wcześniej przez Thomasa Newcomena.

Thomas Edison

James Watt

Alessandro Volta

George Stephenson