Czy zostaniesz mistrzem tego quizu?

Babilonii

Tracji

Galii

Grecji