Tylko 1 na 10 Amerykanów nie popełnia błędu w tym quizie!

Od kogo Stany Zjednoczone odkupiły Luizjanę w 1803 roku?

Od Wielkiej Brytanii

Od Francji

Od Rosji

Od Włoch