Tylko 1 na 10 Amerykanów nie popełnia błędu w tym quizie!

1 / 12

Od kogo Stany Zjednoczone odkupiły Luizjanę w 1803 roku?

Od Włoch

Od Rosji

Od Wielkiej Brytanii

Od Francji