Polacy łamią szyfr Enigmy

1 / 10

Kto w 1918 r. opatentował maszynę szyfrującą „Enigma”?

Alan Turing

Arthur Scherbius

Maksymilian Ciężki