Czy odgadniesz brakujący wyraz w tytułach filmów z lat 2010-2019?

1 / 14

Reż. Woody Allen, 2011 rok

Wenecji

Londynie

Rzymie

Paryżu