Wielki test wiedzy z historii Polski

Dyktatorem powstania styczniowego nie był?

Mirosław Langiewicz

Romuald Traugutt

wszyscy z nich byli dyktatorami powstania styczniowego przez jakiś czas

Ludwik Mierosławski