Czy dobrze znasz tańce krajów europejskich?

Nie mamy wątpliwości że czardasz jest tańcem:

Greckim

Węgierskim

Bułgarskim

Portugalaskim