Czy uzupełnisz brakujące miejsce w tytule filmu?

Reż. Woody Allen, 2011 rok

Barcelonie

Paryżu

Wenecji

Rzymie