Jak wypadniesz na tle innych?

Który z wymienionych polskich generałów był dyktatorem powstania styczniowego 1863 roku?

Romuald Traugutt

Stanisław Aleksander Małachowski

Józef Chłopicki

Józef Bem