Jakie wyniki osiągniesz w tym quizie?

Dźwięki lub hałas, którego widmo częstotliwościowe jest zawarte w zakresie od 1 Hz do 20 Hz, to:

Poddźwięki

Infradźwięki

Subdźwięki

Ultradźwięki