Czy znasz dobrze film My Little Pony?

1 / 7

Rainbow Dash

Derpy Hooves

Sweetie Belle

Twilight Sparkle