Pytania są banalne, ale wybrać prawidłową odpowiedź może nie być łatwo!

Gród Kraka

Siedziba Narodowego Banku Polskiego

Po łacinie Vratislavia

Najstarsze polskie miasto