Pytania są banalne, ale wybrać prawidłową odpowiedź może nie być łatwo!

Po łacinie Vratislavia

Gród Kraka

Siedziba Narodowego Banku Polskiego

Najstarsze polskie miasto