Pytania są banalne, ale wybrać prawidłową odpowiedź może nie być łatwo!

Po łacinie Vratislavia

Siedziba Narodowego Banku Polskiego

Gród Kraka

Najstarsze polskie miasto