Pytania są banalne, ale wybrać prawidłową odpowiedź może nie być łatwo!

1 / 10

Siedziba Narodowego Banku Polskiego

Gród Kraka

Po łacinie Vratislavia

Najstarsze polskie miasto