tRuDne sŁówKa - czy na pewno wiesz, co oznaczają?

1 / 16

Stereotypowe postrzeganie rzeczywistości

Jeden z trzech rodzajów literackich

Pewne wzorce, teorie i zbiory pojęć wspólne dla danej nauki, tworzące jej podstawy

Jest to synonim słowa dyktatura