C.S. Lewis - Srebrne krzesło

Dlaczego Julia Pole płakała za budynkiem swojego gimnazjum?

Ponieważ została niesprawiedliwie oceniona na lekcji

Ponieważ mocno bolał ją brzuch

Ponieważ była ofiarą szkolnej grupy znęcającej się nad słabszymi

Ponieważ bardzo tęskniła za domem