C.S. Lewis - Srebrne krzesło

Dlaczego Julia Pole płakała za budynkiem swojego gimnazjum?

Ponieważ mocno bolał ją brzuch

Ponieważ bardzo tęskniła za domem

Ponieważ była ofiarą szkolnej grupy znęcającej się nad słabszymi

Ponieważ została niesprawiedliwie oceniona na lekcji