Czy odgadniesz brakujący wyraz w tytułach filmów z lat 90.?

1 / 20

Reż. David Lynch, 1990 rok

rozumu

myśli

serca

uczuć