Czy odgadniesz brakujący wyraz w tytułach polskich filmów z lat 70.?

1 / 20

Reż. Tadeusz Chmielewski, 1971 rok

Spać

Poniedziałku

Warszawy

Poranków