Czy odpowiesz na każde pytanie?

1 / 10

Woltomierzem

Dynamometrem

Watomierzem

Spirometrem