Architektura - tylko 1 na 20 osób zdobywa w tym quizie komplet punktów!

1 / 10

Do trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji NIE należy:

Porządek dorycki

Porządek koryncki

Porządek ateński

Porządek joński