Książki z Twojego dzieciństwa - pamiętasz ich autorów?

Kto włożył w usta pana Hilarego takie oto słowa: "Skandal! - krzyczy - nie do wiary! Ktoś mi ukradł okulary!"?

Jan Brzechwa

Maria Konopnicka

Wanda Chotomska

Julian Tuwim