Jak wiele zapamiętałeś z filmu "W głowie się nie mieści"?

Która z tych emocji NIE została przedstawiona w filmie?

strach

odraza

miłość

złość