Czy odgadniesz największe dziwactwa znanych ludzi?

1 / 10

Który polski król ilekroć wstawał rano z łóżka, ciskał na ziemię „kawałki patyków lub trzciny”, a następnie spluwał?

August II Mocny

Kazimierz Wielki

Stanisław August Poniatowski

Władysław Jagiełło