Co może się wydarzyć, gdy cofniesz czas?

Ciąg przyczynowo-skutkowy

Parada błędów, które można by naprawić

Coś, co toczy się z daleka, na co nie masz wpływu

Głównie przedmiot szkolny

Podstawa do nauki i wyciągania wniosków

Fascynujące źródło intrygujących opowieści