Czy wiesz, kim byli/są ci znani Polacy? (część pierwsza)

1 / 30

Ernest Malinowski bardziej niż w Polsce jest chyba znany w Ameryce Południowej. Kim był?

Inżynierem drogowym i kolejowym

Geologiem

Inżynierem chemikiem

Botanikiem