Pijesz kawę? A co o niej wiesz?

1 / 12

W Chinach

W Etiopii

W Argentynie

Owoce kawowca wykorzystywane były w Etiopii już w I tysiącleciu p.n.e.

Dalej