Jak dobrze znasz grę Heavy Rain?

Jak nazywają się cztery główne postacie, którymi kierujemy?

Scott Shelby, Norman Jayden, Shaun Mars, Madison Paige

Ethan Mars, Shaun Mars, Madison Paige, Scott Shelby

Ethan Mars, Scott Shelby, Madison Paige, Norman Jayden

Scott Shelby, Madison Paige, Norman Jayden, Oficer Blake