Quiz wiedzy o wszystkim - sprawdź się!

A capella oznacza, że dany utwór jest wykonywany:

Przez jednego wykonawcę z towarzyszeniem orkiestry

Przez chór bez towarzyszenia instrumentów