Quiz wiedzy o wszystkim - sprawdź się!

A capella oznacza, że dany utwór jest wykonywany:

Przez chór bez towarzyszenia instrumentów

Przez jednego wykonawcę z towarzyszeniem orkiestry