Tylko nieliczni wychodzą ponad 8/10 - jak wypadniesz?

Wielkiej Rewolucji Francuskiej

I wojny światowej

II wojny światowej

Wojny stuletniej