Jak dobrze znasz podstawowe związki chemiczne?

Dwutlenek węgla

Tlenek węgla