GRY WOJENNE UNDERGROUND - ANKIETA KWALIFIKACYJNA

1 / 19

Pierwszą linię kolejową na terenie obecnej Polski zbudowano w okresie:

II RP

zaborów

II wojny światowej