GRY WOJENNE UNDERGROUND - ANKIETA KWALIFIKACYJNA

Spotkanie Piłsudskiego i Dmowskiego na ulicy w Tokio związane było z:

wojną 1905 roku i mialo charakter przypadkowy

rewolucją1905 roku i mialo charakter przypadkowy

oddelegowaniem ich przez Ignacego Paderewskiego na konferencję pokojową w Tokio