W poszukiwaniu książkowego czasu...

Młodzieżowa powieść Hanny Ożogowskiej nosi tytuł:

„Zapałka na zakręcie”

„Jezioro osobliwości”

„Za minutę pierwsza miłość”

„Za chwilę pierwsza miłość”