Sprawdzian szóstoklasisty - dałbyś radę?

Wskaż określenia o przeciwstawnym znaczeniu:

dawne i dziwne

znane i dawne

nieznajome i znane

dziwne i nieznajome