Zejść na manowce, włóczyć się bez celu... Ile punktów zdobędziesz w trakcie tej podróży?

Dokończ powiedzenie: Kto zważa na każdą chmurkę, ten ____________.

Lubi przepowiadać pogodę

Nigdy nie wybierze się w podróż

Ciepło się ubiera

Ciągle przesiaduje w domu