Jak dobrą masz pamięć?

Na imprezie gospodarz przedstawia Ci pięć nowych osób. Imiona ilu spośród nich zapamiętasz?

Podczas prezentacji zawsze powtarzam na głos imiona nowo poznanych osób. W związku z tym nigdy nie mam problemu, żeby zwrócić się do nich po imieniu.

Już po skończonej prezentacji mam problem z przypomnieniem sobie imienia pierwszej z przedstawianych mi osób.

Przy odrobinie szczęścia zapamiętam imiona dwóch lub trzech najbardziej charakterystycznych osób.