Jak dobrą masz pamięć?

Na imprezie gospodarz przedstawia Ci pięć nowych osób. Imiona ilu spośród nich zapamiętasz?

Przy odrobinie szczęścia zapamiętam imiona dwóch lub trzech najbardziej charakterystycznych osób.

Już po skończonej prezentacji mam problem z przypomnieniem sobie imienia pierwszej z przedstawianych mi osób.

Podczas prezentacji zawsze powtarzam na głos imiona nowo poznanych osób. W związku z tym nigdy nie mam problemu, żeby zwrócić się do nich po imieniu.