Tak czy nie?

1 / 10

Czy Madonna jest Włoszką?

tak

nie