Gdzie żyją te plemiona i narody?

Grupa etniczna Nandi brała udział w walce wyzwoleńczej jednego z tych krajów:

Malawi, Mali, Zambia

Kenia, Uganda, Tanzania

RPA, Botswana

Czad, Somalia