Czy odgadniesz brakujący wyraz w tytule filmu?

1 / 15

Alcatraz

getta

ferajny

Capitol Street