Czy odgadniesz brakujący wyraz w tytule filmu?

1 / 15

getta

ferajny

Capitol Street

Alcatraz