Tylko 1 na 30 osób rozumie te popularne łacińskie zwroty, a Ty?

W dobrej wierze

Chroniony przez Boga

Służący ogółowi

Dla własnych celów