Tylko 1 na 30 osób rozumie te popularne łacińskie zwroty, a Ty?

Chroniony przez Boga

Dla własnych celów

Służący ogółowi

W dobrej wierze