Jak wysoka jest Twoja samoocena?

Nowe wyzwania dodają mi energii

Nie boję się krytyki, zwłaszcza bezzasadnej

Są dziedziny, w których jestem mistrzem

Często porównuję się z innymi ludźmi