Quiz podstawowej wiedzy matematycznej

Ile to dwie piąte razy cztery piąte?

Osiem dwudziestych piątych

Osiem dwudziestych

Cztery pierwsze

Cztery piąte