18 grudnia

1 / 5

Który z proroków powiedział: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”?

Jonasz

Amos

Izajasz

Ezechiel