Przeciętna osoba odpowiada na 7 z 10 pytań, a Ty?

Jak nazywał się dziennik społeczno-polityczny o jednym z największych nakładów w Polsce, wydawany w Warszawie w latach 1948–1990, organ prasowy i propagandowy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej?

Głos Wybrzeża

Prawda

Robotnik

Trybuna Ludu