Prawda czy fałsz? 12 krótkich pytań!

1 / 12

Mount Everest i Czomolungma oznaczają tę samą górę.