Prawda czy fałsz? 12 krótkich pytań!

Mount Everest i Czomolungma oznaczają tę samą górę.