Czy poprawnie odpowiesz na wszystkie pytania tego quizu?

1 / 10

Zwycieską bitwę pod Drohiczynem stoczył 1194 roku z Rusinami:

Leszek Biały

Janko z Czarnkowa

Bolko Gniewny

Kazimierz Sprawiedliwy