Czy poprawnie odpowiesz na wszystkie pytania tego quizu?

1 / 10

Zwycieską bitwę pod Drohiczynem stoczył 1194 roku z Rusinami:

Bolko Gniewny

Janko z Czarnkowa

Kazimierz Sprawiedliwy

Leszek Biały