Czy rozpoznasz zagraniczny film po cytacie?

Z jakiego filmu pochodzi ten cytat?

Lot nad kukułczym gniazdem

Czułe słówka

Batman

Lśnienie