Bitwa Warszawska, czyli cud nad Wisłą

1 / 13

1. Kto kierował Radą Obrony Państwa?

Kazimierz Sosnowski

Józef Piłsudski

Tadeusz Rozwadowski